Team og Kultur bygging

Velfungerende team

  • Jeg har fokus på å bygge tillit og skape klarhet innad i teamet.

  • For å få til dette fokuserer jeg på disse 6 punktene

Mål

Alle vet til enhver tid hva målet er ved bruk av SMARTE mål

Nå situasjon

Alle har samme oppfattelse av nå situasjonen

Klarhet

Felles oppfatning av hva rollene i teamet går ut på, og hvilken rolle du selv har.

Samarbeid

Det ligger grunnleggende samarbeidsverdier som alle har eierskap til i bunn for all kommunikasjon.

Involvering

Alle blir lyttet til, og uenighet løses med konstruktiv dialog.

Vi

Teamet er viktigere enn enkeltpersoner

  • Er dette noe for deg og teamet ditt, ta kontakt!