Referanser

«Samtalene med Anders var veldig nyttig for meg i min overgang fra å være kollega til å bli leder for en avdeling. I samtalene hjalp han meg i å sortere hva som virkelig er viktig for meg, hva jeg egentlig vil og hvordan jeg skal gå frem for å nå mine mål. Anders er særdeles god på å lytte og stille spørsmål på en slik måte at man føler seg trygg, ivaretatt og samtidig utfordret. Coachingen med Anders er som en god mental treningsøkt som både strekker deg og oppleves fornyende og energigivende!»

Synne, avd.leder Organisasjonsutvikling

 

«Gjennom flere coaching samtaler har Anders gitt meg rom til å reflektere over min praksis som prosessleder og rådgiver. Anders er god til å trekke ut essens og på en sikker måte legge til rette for utforskning av egne handlings- og tankemønstre. Anders er svært kunnskapsrik og bruker sin egen innsikt inn i coachingen på en god måte.  Gjennom samtalene har Anders gitt meg flere verktøy og referanser til videre fordypning som jeg har hatt god utbytte av.»

Eli Dvergsnes, Seniorrådgiver Organisasjonsutvikling

 

«Som Coach er Anders Holm dyktig på å få frem både dine sterke og mindre sterke sider. Han har en systematisk tilnærming til elementer som, Hvor står du nå? Hvor vil du? Hva må vi jobbe med for å nå målet?
Underveis i prosessen stiller han gode oppfølgingsspørsmål, som er med på å styrke ditt mentale selvbilde, og ikke minst fremheve dine positive sider. Mindre sterke sider belyses, og det underbygges med praktiske øvelser / delmål som gjennomføres mellom hver økt.
Anders er meget behagelig i sin fremferd, samtidig som han meg enkle grep klarer å sette i gang verdifulle tankeprosesser hos deg.
Spander på deg noen timer med Anders, og bli en bedre utgave av deg selv!»

Morten Karlsen,  Forretningsutvikler Nettec AS