Stressmestring

Hvordan redusere stress

Negativt stress kommer av følelsen av å miste kontroll. Hvis vi bruker mye tid på å prøve å kontrollere ting vi ikke kan kontrollere, kommer stresset.

Å akseptere at vi ikke har kontroll er stress-forløsende, og det gir oss muligheten til å ta tak i det som skjer her og nå.

De alle fleste mennesker går på autopilot store deler av døgnet, og er i tankene alle andre steder enn her og nå. Vi tenker på ting som har vært, ting vi skulle, burde eller kunne ha gjort som vi ikke gjorde, eller ting vi gjorde som vi ikke skulle eller burde ha gjort. Vi tenker på ting som vi tror vil skje i fremtiden, eller på hva vi tror andre tenker om oss eller hva vi gjør.

Vi får ikke gjort noe med fortiden, og vi vet ikke hva som skjer i fremtiden (selv om vi ofte tror det).

For å skru av autopiloten, må vi trene. Vi må trene på å legge merke til når disse negative tankene kommer, eller når vi forsvinner inn i en dagdrøm der tankene bare reiser avgårde.

Det er først når vi skrur av autopiloten at vi kan vi gjøre noe med stresset, slik at vi kan få økt fokus på det vi skal gjøre, skape bedre kontakt med menneskene rundt oss, og får større indre ro.

Kjenner du deg igjen?    Vil du gjøre noe med det?

Ta kontakt